ccbuild-logo-spin

Nationell arena


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande i Sverige. Den nationella arenan är en plattform där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulärt byggande.

Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. Vi stöttar uppbyggnaden och utvecklingen av lokala samverkanskluster där lokalt förankrade lösningar och marknadsförutsättningar tas fram. Läs mer här om hur du kan delta i den nationella arenan.

Som deltagare i samverkansarenan kan ni delta på nätverksträffar och i arbetsgrupper inom cirkulärt byggande. 

 

CCBuilds nätverksträffar

CCBuild lägger stor vikt vid samverkan, både inom projektet och med externa aktörer, och anordnar därför nätverksträffar. Även aktörer inom nätverket är välkomna att arrangera nätverksträffar, tag kontakt med Johanna Andersson.

Planerade nätverksträffar 2021

24 november: Återbruk Väst – nätverksträff
Denna träff vänder sig till er som är verksamma i Västra Götalandsregionen och vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk. För info om tema och program, se kalendariet

10 december: Informationsträff om samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande
Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att bli samverkansparter i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete. Vi ger även en demo-visning av CCBuilds nya digitala plattform med systemstöd för cirkulär produkthantering inom projekt, inom organisationer och mellan organisationer. Detta innebär att vi visar CCBuilds nya produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. För information om anmälan och program, se kalendariet.

Planerade nätverksträffar 2022

20 januari: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark 
På denna träff vill vi sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av återbrukade och cirkulära byggvaror. Vi får inspiration av exempel från Danmark. För info om anmälan, se kalendariet.

27 januari: Återbruk av stål
Träff med syftet att sprida erfarenheter och insikter kopplat till cirkulär materialhantering och återbruk av stål.  

Ytterligare information om kommande träffar finns i kalendariet.

 

Genomförda träffar inom CCBuild

18 november: Att utgå från befintliga resurser och inventera för återbruk
Träff inom Kunskapsbygget, som är riktat till CCBuilds samarbetsparter. Fokus är på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt metoder för inventering och värdering av befintliga resurser. Läs ett referat från träffen. 

21 oktober: Frukostseminarium: Guide för återbruk av installationer. 
Frukostmöte där en ny guide som underlättar återbruk av installationer presenterades. Värd för seminariet: Bengt Dahlgren. Se en inspelning från seminariet.

21 oktober: Cirkulära byggmaterial – hur arbetar byggmaterialindustrin i Sverige?
Träff med syftet att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av cirkulära byggvaror. Värd för träffen: Byggmaterialindustrierna.

28 oktober: Byggmaterialindustrins cirkularitetsutmaningar 
Vi bygger vidare utifrån nätverksträffen den 21 oktober och fokuserar på utmaningar för byggmaterialindustrin i Sverige. Träffen riktar sig specifikt till byggmaterialleverantörer.

28 september 2021: Nätverksträff inom Återbruk Väst
Denna träff vände sig verksamma i Västra Götalandsregionen som vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk.  

Nätverksträff inom Kunskapsbygget 23 september 2021: Vad är cirkulärt byggande? 
Träff riktad till CCBuilds samarbetsparter. En övergripande introduktion till cirkulärt byggande. White arkitekter och Vasakronan bjöd på exempel på nya cirkulära arbetssätt. Läs ett referat från träffen.

Nätverksträff 17 juni 2021: Återbruk i förskola och skola
Hur ökar vi återbruk av inredning i lokaler där barn vistas? Hur minimerar vi risker med återbruk i dessa lokaler? Träff arrangerad av Göteborgs Stad, riktad till kommuner, fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och återbruksaktörer. Material och inspelning från träffen finns på samverkansytan på Teams. En inspelning finns även här: Webinarium: Återbruk i förskola och skola - CCBuild (goteborg.se).  

Nätverksträff 2 juni 2021: Presentation av examensarbeten
Fyra mycket välgjorda presentationer av examensarbeten som utförts under våren på olika teman kopplat till cirkularitet och återbruk. Presentationerna finns nåbara på samverkansytan på Teams. 

Nätverksträff 22 mars 2021: Klimatberäkning av återbruk
Material från träffen finns nåbar för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams.

11 mars 2021: Informationsträff om CCBuild 
Denna digitala informationsträff om Centrum för cirkulärt byggande handlade framför allt om den nya digitala plattformen för cirkulär produkthantering med produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Det går att ta del av en inspelning från informationsträffen genom anmälan via denna länk.

Återbrukskonferens 4 februari 2021: Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen
Återbruk Väst, har genomfört fallstudier i Västsverige om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager. Vid denna konferens där deltagarna fick ta del av resultat och kunskaper från projektet. Det går att se en inspelning från återbrukskonferensen genom anmälan via denna länk. Det finns även ett referat att läsa här.

Nätverksträff 19 november 2020: Att etablera en lokal återbruksmarknad
Syftet med träffen var att sprida erfarenheter och insikter om hur det är att skapa en andrahandsmarknad för byggmaterial på lokal nivå. Lokala initiativ berättade hur de gjort. Arrangör: Uppsala klimatprotokoll och CCBuild. Det går att ta del av en inspelning och presentationer från nätverksträffen genom anmälan via denna länk. 

Nätverksträff 2 november 2020: Tips om hur du finansierar projekt inom cirkulärt byggande
Johan Felix är innovationsledare för Re:Source, ett innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Han berättade hur de som har idéer om cirkulär användning av produkter kan söka finansiering från dem. Arrangör: CCBuild. 

 

CCBuilds arbetsgrupper 

Arbetsgrupperna har fokus på erfarenhetsutbyte kring ett specifikt tema kopplat till cirkulärt byggande. 
För närvarande pågår arbete i dessa arbetsgrupper:
 

  • Cirkulär upphandling
  • Klimatberäkning av återbruk
  • Erfarenhetsutbyte mellan lokala kluster
  • Användarträffar för superusers av CCBuilds digitala stöd
  • Framtagning av guider och kunskapsstöd kring återbruk 

Kontaktuppgifter och material från arbetsgrupperna är tillgängligt för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams. Ni hittar tider för kommande aktiviteter i kalendariet

Fler arbetsgrupper är på gång. Är ni partner i CCBuild och vill vara med i en arbetsgrupp? Eller vara med och driva en ny arbetsgrupp? Kontakta Johanna Andersson.


Kalendarium


fre, 03 december 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

mån, 06 december 08:00

Välkommen till frukostmöte på Dala återbyggdepå

Läs mer

fre, 10 december 09:00

Informationsmöte: CCBuildnätverket och CCBuilds digitala plattform

Läs mer


Nyhetsbrev