ccbuild-logo-spin

Utbildningar


Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på bygg- och fastighetsbranschens stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

CCBuild erbjuder en rad kunskapshöjande aktiviteter inom nätverket i form av nätverksträffar, arbetsgrupper och kunskapsbank på CCBuilds teamsyta. Ett annat sätt att skaffa sig kunskap är att delta i utbildningar. Här nedan finns utbildningar som erbjuds i CCBuilds regi. Se hittas även i CCBuilds kalendarium.

Utbildning inom cirkulärt byggande och återbruk 

CCBuild erbjuder kombinationsutbildningar där du både får inspiration och kunskap om cirkulärt byggande och återbruk, samt utbildning i hur du kan använda CCBuilds digitala tjänster och värdeanalys som stöd för cirkulära arbetssätt.

Under våren 2024 erbjuder vi möjlighet att gå våra utbildningar fysiskt på plats i både Stockholm och Göteborg. Passa på att gå utbildningen och samtidigt träffa andra som vill arbeta mer cirkulärt! Du kan välja att gå heldag eller bara förmiddag eller eftermiddag. 

Grundutbildning cirkulärt byggande:

I den här utbildningen får du grunderna i cirkulärt byggande. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika cirkulära arbetssätt. Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om cirkulärt byggande och arbetssätt i linje med cirkulära principer, oavsett om du själv ska inventera, föreskriva cirkulära produkter, sälja eller köpa återbrukat eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll. Detta är den första (men fristående del) av flera utbildningar som erbjuds från CCBuild. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om vad cirkulärt byggande är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att hantera frågan.

Kommande kurstillfälle: 

30 januari - anmäl dig här

13 mars - anmäl dig här - OBS! Fysisk på plats i Stockholm

8 maj - anmäl dig här - OBS! Fysisk på plats i Göteborg

11 juni - anmäl dig här

 

Inventera för återbruk med CCBuild

Utbildningen ger stöd i hur du inventerar för återbruk i CCBuild och kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad och vänder sig både till dig som arbetar med återbruk inom er egen organisation samt till dig som utför återbruksinventering på uppdrag av beställare. Vi fokuserar på hur återbrukspotentialen kan synliggöras i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinsterna för din organisation.  Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du får ut dina produkter för återbruk både internt och publikt och hur du kan visa på klimatvinsterna med återbruk.

Kommande kurstillfälle:  

1 februari - anmäl dig här

13 mars - anmäl dig här - OBS! Fysisk på plats i Stockholm

8 maj - anmäl dig här - OBS! Fysisk på plats i Göteborg

13 juni - anmäl dig här

Inventera för återbruk med kontroll  på farliga ämnen.

Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer lämplighet avseende återbruk av byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen avseende innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. Utbildningen omfattar lagstiftning relaterat till återbruk och farliga ämnen, bedömning av vad som är "farligt" och inventeringsmetodik med tid för exempel och frågor. Fler kurstillfällen kommer ges under 2024, anmäl gärna intresse (ej bindande) till ccbuild@ivl.se.

 

Anpassade utbildningar

Vi tar gärna fram anpassade utbildningar specifikt riktade till din organisation. Kontakta oss för offert.  Kontakta Carina Loh Lindholm för mer information. 

 

 

Se CCBuilds kalendarium för kommande utbildningstillfällen och andra events som erbjuds både i CCBuilds regi och av samarbetsparter i CCBuild. 

 

Nyheter


Återbruksprojekt vinner pris
Återbruksprojekt vinner pris

2024-02-13

Werket har vunnit Jönköping kommuns Stadsbyggnadspris. Castellum, samarbetspartner till CCBuild, berättar om projektet och hur de arbetat med cirkulära metoder och återbruk.

Läs nyhet

Personligt användarkonto till CCBuild
Personligt användarkonto till CCBuild

2024-01-29

Aktivera ditt personliga användarkonto till CCBuild.

Läs nyhet

Hur kommer jag igång med återbruket 2024
Hur kommer jag igång med återbruket 2024

2024-01-15

Här kommer några tips på hur man snabbt kan komma igång med sitt återbruksarbete.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 21 februari 09:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tors, 29 februari 10:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Infrastruktur

Läs mer

mån, 04 mars 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer


Nyhetsbrev