ccbuild-logo-spin

Utbildningar


Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

CCBuild erbjuder en rad kunskapshöjande aktiviteter inom nätverket i form av nätverksträffar, arbetsgrupper och kunskapsbank på CCBuilds teamsyta. Ett annat sätt att skaffa sig kunskap är att delta i utbildningar. Här nedan finns utbildningar som erbjuds i CCBuilds regi - aktuella kursdatum samt fler utbildningar som erbjuds från andra utbildningsaktörer hittas i CCBuilds kalendarium.

Grundutbildningar inom cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

CCBuild erbjuder kombinationsutbildningar där du både får inspiration och kunskap om cirkulärt byggande och återbruk, samt utbildning i hur du kan använda CCBuilds digitala tjänster och värdeanalys som stöd för cirkulära arbetssätt: 

Grundutbildning cirkulärt byggande.

Utbildningen är en grundutbildning där du lär dig mer om cirkulärt byggande. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika cirkulära arbetssätt. Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om cirkulärt byggande och arbetssätt i linje med cirkulära principer, oavsett om du själv ska inventera, föreskriva cirkulära produkter, sälja eller köpa återbrukat eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll. Detta är den första (men fristående del) av flera utbildningar som erbjuds från CCBuild och sätter grunden för påbyggnadsdelarna. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om vad cirkulärt byggande är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att hantera frågan. Våren 2023 har vi följande kursdatum: 8 mars, 16 mars, 19 april och 4 maj. 

Kursstart 8 mars - anmäl dig här

Kursstart 16 mars - anmäl dig här

Kursstart 19 april - anmäl dig här

Kursstart 4 maj - anmäl dig här

Utbildning i cirkulärt byggande: Tillgängliggör produkter för återbruk med CCBuild.

Utbildningen ger en grund i hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Utbildningen vänder sig även till dig som utför återbruksinventering på uppdrag av beställare. Vi fokuserar på hur återbrukspotentialen kan synliggöras i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinsterna för din organisation.  Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du får ut dina produkter för återbruk och hur du kan visa på klimatvinsterna med återbruk. Våren 2023 har vi följande kursdatum: 9 mars, 20 mars, 20 april, 8 maj. 

Kursstart 9 mars - anmäl dig här

Kursstart 20 mars - anmäl dig här

Kursstart 20 april - anmäl dig här

Kursstart 8 maj - anmäl dig här

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll  på farliga ämnen.

Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer lämplighet avseende återbruk av byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen avseende innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. Utbildningen omfattar lagstiftning relaterat till återbruk och farliga ämnen, bedömning av vad som är "farligt" och inventeringsmetodik med tid för exempel och frågor. Våren 2023 har vi följande kursdatum: 8 februari och 8 mars. 

Kursstart 8 februari - anmäl dig här 

Kursstart 8 mars - anmäl dig här

Utbildning i CCBuilds digitala återbruksstöd

Utbildning i tillämpning av CCBuilds digitala tjänster
Produktbank, inventering och märkning med QR-kod, värdeanalys och marknadsplats. 

CCBuild erbjuder löpande utbildningstillfällen för dig som önskar fördjupat stöd för hur du använder CCBuilds digitala tjänster. Utbildningen är uppdelad på två träffar med mellanliggande tid för individuellt arbete och support. Just nu har vi följande kursstarter: 

Kursstart 21 februari - anmäl dig här

Kursstart 22 mars - anmäl dig här

Kursstart 26 april - anmäl dig här

Kursstart 29 maj - anmäl dig här

 

Anpassade utbildningar

Vi tar gärna fram anpassade utbildningar specifikt riktade till din organisation. Kontakta oss för offert.  Kontakta Carina Loh Lindholm för mer information. 

 

 

Se CCBuilds kalendarium för kommande utbildningstillfällen. 

 

Nyheter


Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer  guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Läs mer

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer


Nyhetsbrev