ccbuild-logo-spin

Marknadsplats


Marknadsplatsen är en digital plats där köpare och säljare av produkter och tjänster för återbruk kan mötas. 

Här kan man synliggöra produkter för nästa användare, söka efter återbrukbara produkter och skapa ett urval av produkter som ska användas i återbruksprojekt eller efterlysa material och varor till sina kommande projekt. 

Marknadsplatsen förmedlar även tjänster som är relaterade till återbruk, exempelvis inom inventering och återförsäljning, frakt och logistik samt rekonditionering. 

Marknadsplatsen kan användas både öppet och i privat läge: annonsörer kan välja att publicera antingen helt publikt på extern marknadsplats, eller endast synliggöra sina publiceringar för inbjudna användare till den egna organisationen via intern marknadsplats som kräver inloggning. 

Marknadsplatsen används idag av parter knutna till samverkans- och utvecklingsprojekt som drivs av CCBuild. Anslutna aktörer kan publicera på marknadsplatsen. Utbudet på den publika marknadsplatsen är fritt sökbart och öppet för alla. 

Vill du publicera på marknadsplatsen kan du antingen anlita en förmedlare eller återförsäljare eller ansluta dig till CCBuild.