ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-06-12

Ingen avmattning av återbruk


När du läser detta är det inte omöjligt att fötterna är på en heltäckningsmatta på ett kontor. Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör. Vi kontaktade Jonas Hallman på ReCarpet för att höra mer om hur de jobbar med kvalitetssäkert och effektivt återbruk av mattor. 

Jonas Hallman har över 15 års erfarenhet av försäljning av golv och sedan 2022 driver han företaget ReCarpet. Företagets idé är att stötta vid rivningar och renoveringar med att återbruka textilplattor. Hittills har över 20 000 kvadratmeter textilplattor demonterats för återbruk, vilket möjliggör stora klimatbesparingar. Med hjälp av CCBuilds värdeanalys kan man se att de demonterade textilplattorna har en potentiell klimatbesparing på 230 500 kg CO2e/m² (koldioxidekvivalenter per kvadratmeter).

Bild: Veidekke högkvarter, 2023. Cirka 800 kvadratmeter återbrukade textilplattor ReCarpet levererade. 

Det finns en enorm potential till förbättringar när det gäller tillvaratagna mängder av mattor.  Idag slängs majoriteten av alla textilplattor vid en rivning, inte ovanligt efter bara 2-3 års användningstid. Anledningarna är många: det upplevs som enklare att slänga, plattorna förstörs när övrig interiör rivs eller så saknas kunskapen för att demontera och rekonditionera. Det här vill naturligtvis Jonas ändra på, och kommer med några tips:  

Nyckeln för att vi ska kunna stötta våra kunder med att återbruka textilplattor, säger Jonas, är att ReCarpet blir involverade i tidigt skede:

  1. Steg ett är att inventera, projektera och undersöka hur golvet ska tas hand om. Det kan vara att undersöka plattornas skick, titta på planritningar och gå igenom i vilken ordning interiören rivs.

  2. Under rivningen är ReCarpet på plats och demonterar golvet, som sedan rengörs och mellanlagras. En vanlig missuppfattning är att det bara är att flytta plattor och sedan använda dem igen. Det behövs kunskap och arbetsinsats för att demontera plattor på ett sådant sätt att de kan återbrukas med gott resultat! Alla vill ha fina mattor, oavsett om de är nya eller återbrukade.

  3. Plattorna läggs upp på ReCarpets hemsida och även på CCBuilds marknadsplats, där de får en köpare och ett andra liv.

Köparna till de återbrukade plattorna kan vara golvläggare, entreprenörer eller arkitekter. I köpprocessen finns det ett pedagogiskt ansvar från ReCarpets sida att förklara hur processen ser ut. En del är att ett återbrukat golv inte ser ut som nytt.  Det kan vara nödvändigt för köparen att i sin tur förklara för hyresgäster eller beställaren att ett återbrukat golv ser använt ut, men är fullt fungerande.

En annan del är att i vissa fall är det inte möjligt att få en specifik mängd golv i en viss färg, och då behöver man ha flexibiliteten att titta på olika lösningar. Med dagens linjära arbetssätt kan man köpa in precis den mängden nytt golv som behövs. Om vi ska göra den nödvändiga omställningen till ett cirkulärt tillvägagångssätt behöver man acceptera att det kan bli annorlunda än tänkt. Och det behöver inte vara sämre.

Bland branschen finns en otrolig vilja att gå mot ett cirkulärt arbetssätt, säger Jonas. Man ser att det är ohållbart att fortsätta som vi gör. Utmaningar som viljan ställs mot är i form av att det ännu inte finns några satta rutiner för återbruk av golv. Det leder till att det kan bli svårt om återbruksinsatsen är sent påkommen eller om man inte ser att det saknas kunskapen för att kunna demontera på ett sätt som bevarar materialet. 

En framtidsspaning från Jonas är att en ny yrkeskår, som till viss del finns idag, inom återbruk kommer att växa. I närtid ser vi kanske demontering- och återbruksspecialister, materialrenoverare och inventeringskoordinatorer. Och säkerligen flera och ännu smartare digitala tjänster som stöttar branschen, som CCBuilds har och utvecklar vidare.  

ReCarpet hjälper till med kunskap och erfarenhet med alltifrån undergolv till färdig ytsikt och har hela 15 olika mattyper att boka via CCBuild – du hittar dem på Marknadsplatsen.

ReCarpets hemsida

Nyheter


Få rull på återbrukshjulet
Få rull på återbrukshjulet

2024-06-19

Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan.

Läs nyhet

Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tis, 27 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 30 augusti 08:30

Arbetsgruppsmöte Cirkulär upphandling

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer