ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-06-07

Gå samman för att göra skillnad


Bild: Jesper Orrbeck.

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Maria Perzon och är Group Sustainability Manager på Castellum. Castellum är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag och vi vill också vara det mest hållbara.

Hur jobbar Castellum med cirkulärt byggande och förvaltning?

Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. För att nå detta mål behöver vi kraftigt minska vår klimatpåverkan från våra byggprojekt. Med start 2022 har vi jobbat för återbruk i samtliga projekt. Vi har också ett långsiktigt hållbarhetsmål att återbruk och förnybart material ska vara betydande inslag i projekt till 2030.

Vi har skarpa klimatkrav för nyproduktioner. För ombyggnationer och hyresgästanpassningar över 500 kvadratmeter har vi som krav att genomföra klimatberäkningar samt minska minst de fem största klimatposterna genom bevarande, återbruk eller klimateffektiva utbyten.

De senaste åren har vi arbetat mycket med att utveckla våra kravställningar, rutiner och mallar, ta fram verktyg, tydliggöra uppföljningen och höja kompetensen internt.

För att få till omställningen i branschen behöver vi som stor aktör gå före och även dela med oss av goda exempel och utfall av våra piloter. Detta är något som vi har fått möjlighet till bland annat via CCBuild.

Vad är din roll i CCBuilds utvecklingsråd? Vilka frågor tycker du är viktiga att de lyfts i rådet?

Min roll i CCBuilds utvecklingsråd är att lyfta fastighetsägarperspektivet. För oss är det viktigt att vi får snurr på återbruket så att det finns både avsättning för och tillgång till återbrukade produkter framöver. Samtidigt behöver de hinder som kvarstår minimeras. För att detta ska uppnås behövs samverkan i branschen och CCBuild är ett väldigt fint exempel på hur vi alla kan gå samman för att göra skillnad.

Vilka utmaningar och lösningar ser du för att branschen ska klara omställningen till cirkulärt byggande och förvaltning? Vad kan göras på kort och på lång sikt? 

Den största utmaningen för oss som fastighetsägare är tillgång och efterfrågan på återbrukade produkter. På kort sikt har vi på några orter valt att gå samman med andra fastighetsägare för att skapa ett fysiskt mellanlager för återbruk. Detta har vi för avsikt att göra på fler av de orter vi är verksamma på framöver.

På lång sikt skulle vi önska att tillverkare och materialförsäljare tog ansvar för återbrukade produkter, rekonditionerade och kvalitetssäkrade dem och sålde dem tillbaka till oss. Det finns flera exempel i branschen på affärsmodeller för detta.

 

Läs vidare:

Castellums goda exempel under Referensprojekt:

Kontorsrenovering i Örebro

Kontorshotellet Werket i Jönköping

Hamnen på Ringön i Göteborg

Se här för produkterna de har ute för försäljning

 

Så mycket återbrukades första kvartalet 2024 - Castellum i topp

Detta är en intervjuserie med deltagarna i CCBuild utvecklingsråd

Nyheter


Få rull på återbrukshjulet
Få rull på återbrukshjulet

2024-06-19

Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan.

Läs nyhet

Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tis, 27 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 30 augusti 08:30

Arbetsgruppsmöte Cirkulär upphandling

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer