ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2020-10-27

Digital utveckling och praktiskt arbete i fokus


Den tredje fasen av projektet Centrum för cirkulärt byggande, finansierat av Vinnova, drog igång i september. Mycket av arbetet är redan i gång – allt från praktiska projekt hos parterna till en stor satsning på den digitala plattformen.

De drygt trettio parterna inom Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har samlats till två digitala träffar under hösten och delat förhoppningar och planer.

– Det var fantastiskt att ta del av entusiasmen och förväntningarna hos alla som är engagerade i projektet, säger Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för CCBuild.

Ombyggnadsprojekt med återbruk

En av projektparterna är fastighetsägaren Midroc Properties, som ska genomföra flera ombyggnadsprojekt där de vill jobba med återbruk.

– Vi vill lära oss hur vi ska få tag på och bygga med återanvänt tegel, betong och liknande, vi begriper inte hur det ska gå till i dag. Vi ser fram emot att det kommer att finnas stora digitala möjligheter att både kunna köpa och sälja återbrukat byggmaterial, säger Rikard Sjöqvist som är energi-, miljö- och teknikchef vid Midroc Properties.

Byggnader är materialbanker

Just de digitala möjligheterna ska bli ännu bättre genom det intensiva arbete som nu pågår.

– Vi vill synliggöra resurser som finns inbyggda i fastigheter och underlätta att de tas tillvara och används vid en planerad rivning eller ombyggnation. Vi ser dagens byggnader som materialbanker eller framtidens leverantörer av byggmaterial, säger Carina Loh Lindholm.

Uppdatering av alla digitala verktyg

För att möta behoven att digitalisera och kvalitetsbedöma befintliga resurser har CCBuild utvecklat flera integrerade digitala applikationer, som nu alla uppdateras väsentligt:

  • Produktbanken är databasen där man lägger in sina produkter och får besked om vilka besparingar man kan göra genom återbruk – i kronor, avfallsmängder och när det gäller klimatpåverkan. Den kompletteras nu med fler produktkategorier och får helt nytt webbaserat användargränssnitt.
  • Marknadsplatsen där man kan sälja och köpa byggprodukter, antingen externt eller internt inom sin organisation, får ny design.
  • Appen för att inventera och märka produkter kommer i ny version som stöds av både Apple och Android.
  • Webbsidan ccbuild.se får ny utformning och kommer att ytterligare stärka informationsutbyte och samverkan mellan aktörer.

Fallstudier, guider och nätverksträffar

Mycket mer planeras under de två år som projektet rullar:

  • Flera fallstudier ska genomföras av olika parter. Exempelvis arbetar Kaminsky arkitekter med återbruk vid ombyggnaden av Bromma sjukhus och P-Malmö planerar att använda en återbrukad fasad på ett parkeringshus i ett demonstrationsprojekt.
  • Guider tas fram inom olika områden. Ett exempel är att projektparten Bengt Dahlgrens gör en guide om återbruk av installationsprodukter.
  • CCBuild inför nätverksträffar som en ny samverkansform (läs mer i denna artikel).

CCBuild välkomnar fler att vara med i nätverket. Är ni intresserade, kontakta Carina Loh Lindholm.

Nyheter


Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet

Stora värden finns i CCBuilds produktbank
Stora värden finns i CCBuilds produktbank

2022-04-19

31 miljoner kronor – så stort är värdet av de produkter som har inventerats i CCBuilds produktbank hittills under 2022. "Produktbanken rymmer många skatter, men fler måste se till att de inte förblir outnyttjade," säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Läs nyhet

Nu är vi 100 parter som arbetar för cirkulärt byggande!
Nu är vi 100 parter som arbetar för cirkulärt byggande!

2022-04-08

Centrum för cirkulärt byggande har passerat en glädjande milstolpe: Nu är vi 100 parter som arbetar tillsammans för att öka det cirkulära byggandet! Den senaste månaden har nio nya aktörer inom bygg- och fastighetssektorn valt att bli samarbetspartner. 

Läs nyhet


Kalendarium


fre, 20 maj 10:00

Kickstarta återbruksaffären på Gotland - en branschdialog!

Läs mer

ons, 25 maj 10:00

Planering och utvärdering – var med och bidra till höstens träffar!

Läs mer

mån, 30 maj 13:00

Resultatseminarium från Offentliga fastigheters projekt Återbruk

Läs mer