ccbuild-logo-spin

Nyheter

Enklare att beräkna hur återbrukat byggmaterial påverkar klimatet
2020-12-15

Intresset ökar för att återbruka byggprodukter och material. Det ger byggsektorn stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan, men det finns en osäkerhet i branschen om hur man beräknar den. Nu finns en handledning som underlättar den saken.

Erfarenheter från CCBuild får internationell spridning
2020-11-26

Erfarenheter från Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst har fått spridning via den internationella konferensen Beyond 2020, som handlar om hållbarhet i den byggda miljön.

Återbruk i praktiken när Handelshögskolan i Göteborg bygger om
2020-11-13

När Handelshögskolan i Göteborg byggs om har bland annat marmorgolv och kalkstensfasad bevarats för att kunna återanvändas, tack vare ett pilotprojekt inom Återbruk Väst.

Webbinarium om sekundära material i byggkonstruktioner
2020-11-11

Innovationsprogrammet Re:Source fokuserar på att utveckla cirkulära och resurseffektiva materialflöden. De ordnade nyligen ett webbinarium om användning av sekundära material i byggkonstruktioner. Nu finns möjlighet att se det i efterhand.

CCBuild skapar nätverksträffar för att sprida kunskap och idéer
2020-10-27

Nätverksträffar är en ny samverkansform inom Centrum för cirkulärt byggande, då intresserade deltagare samlas runt ett tema. Det blir rivstart under november med två webbinarier. Parter inom projektet är välkomna att arrangera egna träffar och sprida via CCBuilds nätverk.

Digital utveckling och praktiskt arbete i fokus
2020-10-27

Den tredje fasen av projektet Centrum för cirkulärt byggande, finansierat av Vinnova, drog igång i september. Mycket av arbetet är redan i gång – allt från praktiska projekt hos parterna till en stor satsning på den digitala plattformen.

Byggmaterialet – en dold del av branschens klimatpåverkan
2020-10-23

Byggbranschen står för 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Därför arbetar många aktörer för att förbättra husens energiprestanda. Men det finns en annan, mer dold klimatpåverkan: byggmaterialet.

Klartecken för CCBuild att fortsätta utveckla det cirkulära byggandet
2020-06-29

Nu är det klart att arbetet för att öka återbruket inom bygg- och fastighetssektorn får fortsatt statligt stöd. Vinnova har gett besked: Centrum för cirkulärt byggande beviljas finansiering för att fortsätta sitt arbete.

Nu finns en utbildning om cirkulärt byggande
2020-06-15

Återbruk är hett inom byggbranschen med mängder av webbinarier och workshoppar. Det är tydligt att många vill lära sig mer. Därför erbjuder Centrum för cirkulärt byggande, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen, en grundkurs i cirkulärt byggande och återbruk.

Minska byggsvinnet – börja med att se vår film!
2020-05-14

Behöver du handfasta tips om återbruk? En film från CCBuilds partner Återbruk Väst visar hur det går till.