ccbuild-logo-spin

Resultatseminarium från Offentliga fastigheters projekt Återbruk

SKR och samarbetet Offentliga fastigheter bjuder in till digitalt seminarium där det genomförda projektet Återbruk presenteras.


Ni kommer att få en presentation av de enkäter och djupintervjuer som genomförts för att sammanställa nuläget i Sverige för återbruk. Vidare kommer ni att få en omvärldsspaning av återbruk tillsammans med inspirerande exempel på projekt med fokus på återbruk. Vi kommer även att presentera en metodik för återbruksarbete i era organisationer och projekt baserat på sju utmaningar samt extra djupdykning i juridik och kravställning och beräkning av klimatnytta.

Presentationen kommer att varvas med en workshopdel där ni får möjlighet att diskutera hur ert återbruksarbete är organiserat i dagsläget och hur förbättringspotentialen skulle kunna se ut.

Målgrupp

Tjänstepersoner inom offentlig fastighetsverksamhet med ansvar och/eller intresse för återbruk och hållbar utveckling.