ccbuild-logo-spin

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till  återbruk av stål. 


Program:

Introduktion och välkomna

  • Kort om CCBuild och Nätverksträffar – Johanna Andersson, IVL
  • Kort om dagens tema – Björn Åstedt, SBI

Föredrag

  • Återbruk av byggprodukter – vad gäller? Oskar Larsson Ivanov, Boverket
  • Ny branschstandard för återbruk av bärverksdelar i stål, Wylliam Husson,  ProDevelopment.
  • Pilotprojekt med återanvända stålprofiler, Patrik Bjelovuk, Tibnor och Alexander Dobo, Sweco
  • Erfarenheter av återbruk, Christoffer Muhl Pollari & Thomas Larsson, Stena Stål

Avslut

  • Summering och tack för idag


Öppen nätverksträff - alla är välkomna att delta.

Plats
Digitalt seminarium

Arrangör
CCBuild och Stålbyggnadsinstitutet

Kostnad
-


Namn
Johanna Andersson

Datum
tor, 27 jan (09:00 - 11:30)

Program
Se till vänster