ccbuild-logo-spin

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Marknad för lager och logistik

Välkommen på nätverksmöte i Återbruk Väst!

Detta blir ett primärt fysiskt möte på campus Johanneberg – med tema marknad för lager och logistik 


Meddela speciellt om du vill ansluta på länk.  Vi ses i rummet som heter Flexrummet och ligger en trappa upp i huset A Working Lab på Sven Hultins plats 5.

Agenda

Inledning - varför är vi här?


Presentation av potentialstudien Etablering av en storskalig marknad för återbruk.


Tema: Marknad för lager och logistik

Hur fungerar de återbrukslager som finns idag? Hur är de organiserade, vad kan de göra, hur ser affärsmodellen ut?

Anton Franker, om Återbruksbyrån i Frihamnen

Andreas Svendsen, Mölndals stad, om återbrukslagret på Kikås


Vilka behov ser byggherrar eller fastighetsägare här?


Gruppövningar /-diskussion

· Hur relevanta är denna typ av tjänster för er, idag eller på sikt?

· Vilka tjänster kopplade till lager, logistik eller rekonditionering önskar ni?

· Vad kan ni själva göra något för att bidra till en mer sammanhållen värdekedja?


Bollplank i smågrupper - Utmaningar just nu?


Hoppas vi ses!

Plats
Flexrummet på plan två, Sven Hultins Plats 5.

Arrangör
Johanneberg Science Park

Kostnad
-


Namn
Peter Selberg

Datum
ons, 24 nov (10:00 - 11:50)

Registrering
Maila Peter!