ccbuild-logo-spin

Introduktion till CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!


Dagordning:

Presentationsrunda

Om Centrum för cirkulärt byggande CCBuild

  • Bakgrund, mål
  • Nätverksträffar och arbetsgrupper
  • Lokala kluster inom  CCBuild-samarbetet

Introduktion till  digitala plattformen

Logga in på www.ccbuild.se för

  • Kalendarium,  referensprojekt, företagspresentationer (Tjänster)
  • Återbruk i praktiken:  Produktbank, marknadsplats samt CCBuild-appen

Kommunikation

  • Teamsytan
  • Logotyp, nyhetsbrev,  sociala medier

Tid för frågor och  diskussion

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
tis, 20 juni (09:00 - 10:00)

Program
Se till vänster

Registrering