ccbuild-logo-spin

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Under denna träff sprider vi erfarenheter och insikter kopplat till klimatberäkning av återbruk. Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild samt aktörer som deltar i Omställningslyftet. 

Fokus på denna träff: Sekundära effekter- Tema på denna träff är hur man kan tänka kring klimateffekter/klimatberäkning om den återbrukade produkten inte helt ersätter en ny och på så vis presterar annorlunda under användning? Exempelvis har annan energianvändning, livslängd och vattenanvändning än en ny produkt. 


Sandra Moberg, IVL presenterar kort tidigare resultat kring Sekundära effekter återbruk och Karin Farsäter, Lunds Universitet, presenterar delar av rapporten ”Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln”. Massor av erfarenhetsutbyte utlovas!

Vill du vara med? Kontakta Sandra Moberg

Plats
Teams

Arrangör
CCBuild

Kostnad
-


Namn
Sandra Moberg

Datum
mån, 03 apr. (13:00 - 14:30)

Program
Program kommer

Registrering