ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-04-19

Stora värden finns i CCBuilds produktbank


31 miljoner kronor – så stort är värdet av de produkter som har inventerats i CCBuilds produktbank hittills under 2022.

Det är samarbetsparterna i CCBuild som har utfört dessa inventeringar för att digitalisera byggvaror, interiördelar och möbler som finns i förråd eller blir tillgängliga i samband med ombyggnation eller rivning.

Genom att materialet registreras i produktbanken blir varorna lätt överblickbara och sökbara för den som behöver dem till byggprojekt. Den som använder produktbanken väljer själv om man vill dela informationen med andra genom att publicera materialet på CCBuilds marknadsplats eller om man endast vill synliggöra det för inbjudna användare.

Mycket mer kan säljas på marknadsplatsen

Chansen att de inventerade varorna återbrukas ökar ju tidigare man synliggör materialet för fler intressenter. Just nu är det bara en fjärdedel av de inventerade mängderna som också läggs ut på marknadsplats.

– Vi hoppas att detta ökar över tid, vi vet att många varor som står i egna ”bra att ha”-lager faktiskt aldrig kommer till användning, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Många outnyttjade skatter

Genom CCBuilds värdeanalys kan produktbankens användare få stöd i att bedöma värdet på de inventerade resurserna. Värdeanalysen visar potentiell klimatbesparing vid återbruk (mätt i koldioxidekvivalenter), mängder (kilo) samt det ekonomiska värdet (kronor). Värdeanalysen kan ligga till grund både för beslut om återbruk och för uppföljning av uppnådda resultat.

– Produktbanken rymmer många skatter, men fler måste se till att de inte förblir outnyttjade. I dagsläget finns höga värden i stora mängder inom exempelvis de tre kategorierna fönster, dörrar samt inredning och möbler, säger Carina Loh Lindholm.

Läs mer om CCBuilds digitala tjänster

Besök CCBuilds marknadsplats

Läs mer om metoden för värdeanalys

Läs mer i denna artikel: Verktygen för att beräkna klimatpåverkan och värdet av återbruk har blivit ännu bättre

 

(Bilden visar skåp och inredning som Dala återbyggdepå har publicerat på CCBuilds marknadsplats.)

Nyheter


Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld
Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld

2022-06-14

Ett handslag mellan nästan 40 fastighetsägare ska bidra till att återbruk och andra cirkulära lösningar ökar markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen tar ett nytt grepp för att höja tempot i omställningen till fossilfrihet.

Läs nyhet

Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!
Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!

2022-06-13

Den senaste tiden har nio nya aktörer valt att bli samarbetspartner i CCBuild. Nu är vi en bra bit över 100 organisationer som samarbetar för cirkulärt byggande. Dags att sikta ännu högre, att bli 200! Intresset är stort, det ser vi på att vi nu har passerat 2 000 följare på LinkedIn.

Läs nyhet

Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 29 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 30 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

tor, 01 september 13:00

Äntligen dags för fysiska nätverksträffar inom CCBuild – vi ses i Malmö

Läs mer