ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-12

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer


Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer inom till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det är några av frågorna som ett nytt projekt ska belysa.

Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges avfall. Varje år faller material till ett värde av 19 miljarder kronor ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Kortare livslängd kan komplicera

Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser.

– För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan, bland annat genom nya affärsmodeller. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna består av aktiva komponenter som ofta har kortare livslängd än andra delar i en byggnad, säger Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet.

Målet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som enskilda installatörsföretag har möjlighet att genomföra för att öka återbruket och recirkulera material. Projektet ska även bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk, försöka identifiera förändringar som behöver göras i regelverk och standarder samt ge förslag på insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch. 

Stor potential för återbruk

Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn som gjorts av IVL uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.

Projektet, med namnet Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen, pågår till och med december 2022. Det finansieras av ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida, SGDS Gruppen och Stiftelsen IVL. Arbetet leds av IVL och genomförs i samverkan med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren.

Nyheter


Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg

2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat materia.

Läs nyhet

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Läs nyhet

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Läs mer

tis, 20 juni 10:30

Arbetsgrupp - cirkulär projektering

Läs mer

tis, 20 juni 09:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer