ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-01-12

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer


Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer inom till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det är några av frågorna som ett nytt projekt ska belysa.

Bygg- och anläggningssektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges avfall. Varje år faller material till ett värde av 19 miljarder kronor ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Kortare livslängd kan komplicera

Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser.

– För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan, bland annat genom nya affärsmodeller. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna består av aktiva komponenter som ofta har kortare livslängd än andra delar i en byggnad, säger Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet.

Målet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som enskilda installatörsföretag har möjlighet att genomföra för att öka återbruket och recirkulera material. Projektet ska även bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk, försöka identifiera förändringar som behöver göras i regelverk och standarder samt ge förslag på insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch. 

Stor potential för återbruk

Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn som gjorts av IVL uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.

Projektet, med namnet Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen, pågår till och med december 2022. Det finansieras av ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida, SGDS Gruppen och Stiftelsen IVL. Arbetet leds av IVL och genomförs i samverkan med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren.

Nyheter


Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet

Stora värden finns i CCBuilds produktbank
Stora värden finns i CCBuilds produktbank

2022-04-19

31 miljoner kronor – så stort är värdet av de produkter som har inventerats i CCBuilds produktbank hittills under 2022. "Produktbanken rymmer många skatter, men fler måste se till att de inte förblir outnyttjade," säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Läs nyhet

Nu är vi 100 parter som arbetar för cirkulärt byggande!
Nu är vi 100 parter som arbetar för cirkulärt byggande!

2022-04-08

Centrum för cirkulärt byggande har passerat en glädjande milstolpe: Nu är vi 100 parter som arbetar tillsammans för att öka det cirkulära byggandet! Den senaste månaden har nio nya aktörer inom bygg- och fastighetssektorn valt att bli samarbetspartner. 

Läs nyhet


Kalendarium


fre, 20 maj 10:00

Kickstarta återbruksaffären på Gotland - en branschdialog!

Läs mer

ons, 25 maj 10:00

Planering och utvärdering – var med och bidra till höstens träffar!

Läs mer

mån, 30 maj 13:00

Resultatseminarium från Offentliga fastigheters projekt Återbruk

Läs mer