ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-09-21

Nu finns klimatdata för fler byggprodukter – allt från stomme till utemöbler


CCBuilds verktyg för att beräkna värdet av återbruk, exempelvis klimatbesparingen, har uppdaterats så att det nu finns klimatdata för 350 produkter. Det finns också nya produktkategorier för att inventera återbrukbara produkter.

Nyligen lade CCBuild till klimatdata inom bland annat kategorierna stomme, mark och utemiljö, VVS och luftbehandling, värmesystem, tapp- och spillvatten samt elinstallation. Därmed finns det klimatdata för cirka 350 byggprodukter och möbler.

Den senast tillagda klimatdatan inkluderar bland annat:

  • Olika stombyggdelar som väggar, bjälklag, pelare och balkar
  • Utemöbler
  • Radiatorer, kanalsystem, apparatskåp och andra produkter inom VVS
  • Badkar och duschkabiner

Tunga material ger stor klimatbesparing

Tunga material och material som finns i stora mängder är några av de kategorier som kan ge störst klimatbesparing vid återbruk. Hit hör såklart stommen som ofta står för den största klimatposten i en byggnad.

– Vi vill att CCBuilds digitala verktyg ska stötta återbruk av en stor bredd av byggprodukter. Denna uppdatering hoppas vi kan vara ett steg på vägen. Bland annat hoppas vi att klimatdata för stomme kan stötta bevarande och återbruk av dessa byggdelar, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Flera produktkategorier har lagts till

En annan viktig uppdatering är att nya produktkategorier har lagts till, det vill säga kategorier som där du kan inventera dina återbrukbara produkter. Nya produktkategorier finns nu för bland annat:

  • Mark och utemiljö: Rivnings- och schaktmassor, ballast
  • Skyltar
  • Byggtillbehör och arbetsmaskiner
  • Fler stomkategorier
  • Solpaneler

Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål

– Vi ser gärna att användarna hör av sig med feedback och önskemål, till exempel om de saknar en viss typ av klimatdata för en specifik produktkategori. CCBuild samutvecklas med alla sina samarbetsparter så era synpunkter är viktiga för fortsatta förbättringar, säger Sandra Moberg.

Ta gärna kontakt med Sandra Moberg via mejl.

 

Läs mer om CCBuilds värdeanalys.

Titta in på CCBuilds marknadsplats.

Nyheter


CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-11-28

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli löpande verksamhet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart

2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Läs nyhet

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild

2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 01 december 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 06 december 13:00

Branschdialog: Hur påverkar våra lagkrav möjligheterna till återbruk?

Läs mer

tor, 08 december 10:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer