ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-10-20

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild


Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

 

Kaminsky arkitektur bidrar med Öppna din dörr! som är en praktisk projekteringsguide för återbruk av dörrar och glaspartier. Den kompletteras av en handlingsplan och ett dokument för egenkontroll för cirkulär projektering.

Dörrar och glaspartier är ganska lågt hängande frukter vad gäller återbruk eftersom de är hyfsat standardiserade. Guiden tar upp hur man återbrukar dem och beskriver processen i sju steg. Den innehåller konkreta exempel och tips från fyra genomförda projekt som skiljer sig åt utifrån storlek och projekttyp – hyresgästanpassning, ombyggnation och nybyggnation.

 

Bengt Dahlgren har tagit fram Återbruksguiden för installationer.

Den är en introduktion till hur man kan gå till väga för att återbruka installationer, hur man kan bedöma klimatnytta och hantera sekundära effekter. Guiden innehåller bland annat en topplista över installationsprodukter och produktblad med tips för återbruk för respektive produkt eller produktgrupp. Dessa har valts utifrån en värdering att de både ska ha en låg tröskel för att återbrukas och bidra till minskad klimatpåverkan.

 

White har tagit fram Återbruksguide för kontor.

Kontor präglas av en slit- och släng-kultur genom flyttar, omorganisationer, ägarbyten och nya arbetssätt. Därför får de inte samma långsiktiga omtanke som exempelvis våra hem. Hur kan man utgå från befintliga värden, material och strukturer när man utvecklar framtidens kontor? Denna skrift ska visa potentialen för återbruk i kontorsfastigheter – och varför det är så viktigt. Den betonar hur ett stabilt återbruk står på tre ben: hållbarhet, kulturhistoria och ekonomi.

 

Ettelva arkitekter bidrar med idéskriften Återbruk som stadskvalitet – idéer för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden.

Syftet med guiden är att stärka fokus på omdaning och återbruk vid stadsutveckling, bland annat bidra till att sådana tankar väcks tidigare än i dagens återbruksprocess. Den ger också exempel på hur man i planeringen kan möjliggöra för återbruk i efterföljande skeden genom att utmana praxis och kombinera beslutsunderlag på nya sätt.

 

Alla guiderna finns att ladda ner från CCBuilds kunskapsbank, på sidan Guider.

Nyheter


Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Läs mer

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer