ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-10-01

Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank


Hösten har rivstartat för CCBuilds produktbank. Bara den senaste månaden har tolv nya organisationer anslutit sig så att den totala siffran nu är 106 användare. Under september har de tillsammans inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 360 ton.

Produktbanken används som stöd för internt återbruk, till exempel för att göra det synligt för kollegor och samarbetspartner vilka byggvaror och möbler som finns tillgängliga inom ett projekt eller inom den egna organisationen.

Varor som inte längre ska användas inom den egna organisationen kan publiceras på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp.

Betongtakpannor och skrivbord särskilt klimatintensiva

Under september var det särskilt två produkter som stod för en stor klimatbesparing: höj- och sänkbara skrivbord och betongtakpannor.

− De är båda relativt klimatintensiva, särskilt skrivborden. Betongtakpannorna har dessutom stor inventerad produktvolym och är tunga. Därför blir den potentiella klimatbesparingen av att återbruka dem stor, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Tidig kännedom viktig för återbruk

CCBuilds förhoppning är att utbudet på marknadsplatsen ska växa och att många fler ska publicera sina inventeringar, helst i så tidigt skede som möjligt. I samband med ombyggnationer och rivningsprojekt är det bra om inbyggda varor synliggörs flera månader innan den faktiska rivningen. Om man då kan hitta nästa användare krävs en varsam demontering i stället för rivning.

De aktörer som gjort flest publiceringar på marknadsplatsen under september och därmed möjliggjort andra aktörers klimatbesparing är Vasakronan, GodaHus och Dala återbyggdepå. Bra jobbat!

Nyheter


Ännu fler aktörer ansluter till CCBuild
Ännu fler aktörer ansluter till CCBuild

2021-11-30

Centrum för cirkulärt byggande har ett stort nätverk. Och det fortsätter att växa. Sedan september har nio nya aktörer valt att ansluta som associerade parter, så nu är totalt runt 70 organisationer med. 

Läs nyhet

Nyfiken på CCBuild?
Nyfiken på CCBuild?

2021-11-19

Är du nyfiken på vad vi gör inom Centrum för cirkulärt byggande? Vill du veta hur du och ditt företag eller din organisation kan ansluta er som samarbetspartner? Välkommen till en digital informationsträff den 10 december.

Läs nyhet

Träff med tips om hur man jobbar med befintliga resurser
Träff med tips om hur man jobbar med befintliga resurser

2021-11-19

Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer två hållits, med rubriken Att utgå från befintliga resurser.

Läs nyhet


Kalendarium


fre, 03 december 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

mån, 06 december 08:00

Välkommen till frukostmöte på Dala återbyggdepå

Läs mer

fre, 10 december 09:00

Informationsmöte: CCBuildnätverket och CCBuilds digitala plattform

Läs mer