ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-10-01

Rivstart med många nya användare av CCBuilds produktbank


Hösten har rivstartat för CCBuilds produktbank. Bara den senaste månaden har tolv nya organisationer anslutit sig så att den totala siffran nu är 106 användare. Under september har de tillsammans inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 360 ton.

Produktbanken används som stöd för internt återbruk, till exempel för att göra det synligt för kollegor och samarbetspartner vilka byggvaror och möbler som finns tillgängliga inom ett projekt eller inom den egna organisationen.

Varor som inte längre ska användas inom den egna organisationen kan publiceras på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp.

Betongtakpannor och skrivbord särskilt klimatintensiva

Under september var det särskilt två produkter som stod för en stor klimatbesparing: höj- och sänkbara skrivbord och betongtakpannor.

− De är båda relativt klimatintensiva, särskilt skrivborden. Betongtakpannorna har dessutom stor inventerad produktvolym och är tunga. Därför blir den potentiella klimatbesparingen av att återbruka dem stor, säger Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetar med klimatberäkningar och värdeanalys inom CCBuild.

Tidig kännedom viktig för återbruk

CCBuilds förhoppning är att utbudet på marknadsplatsen ska växa och att många fler ska publicera sina inventeringar, helst i så tidigt skede som möjligt. I samband med ombyggnationer och rivningsprojekt är det bra om inbyggda varor synliggörs flera månader innan den faktiska rivningen. Om man då kan hitta nästa användare krävs en varsam demontering i stället för rivning.

De aktörer som gjort flest publiceringar på marknadsplatsen under september och därmed möjliggjort andra aktörers klimatbesparing är Vasakronan, GodaHus och Dala återbyggdepå. Bra jobbat!

Nyheter


Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet

Stora värden finns i CCBuilds produktbank
Stora värden finns i CCBuilds produktbank

2022-04-19

31 miljoner kronor – så stort är värdet av de produkter som har inventerats i CCBuilds produktbank hittills under 2022. "Produktbanken rymmer många skatter, men fler måste se till att de inte förblir outnyttjade," säger Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild.

Läs nyhet

Nu är vi 100 parter som arbetar för cirkulärt byggande!
Nu är vi 100 parter som arbetar för cirkulärt byggande!

2022-04-08

Centrum för cirkulärt byggande har passerat en glädjande milstolpe: Nu är vi 100 parter som arbetar tillsammans för att öka det cirkulära byggandet! Den senaste månaden har nio nya aktörer inom bygg- och fastighetssektorn valt att bli samarbetspartner. 

Läs nyhet


Kalendarium


fre, 20 maj 10:00

Kickstarta återbruksaffären på Gotland - en branschdialog!

Läs mer

ons, 25 maj 10:00

Planering och utvärdering – var med och bidra till höstens träffar!

Läs mer

mån, 30 maj 13:00

Resultatseminarium från Offentliga fastigheters projekt Återbruk

Läs mer