ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-12-20

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!


Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

CCBuild har varit en trestegsraket, där IVL Svenska Miljöinstitutet har hållit i styrspaken och energin har kommit från finansiären Vinnova och samarbetsparterna (både mänskligt och finansiellt):

  • Första steget påbörjades 2015 inom projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell.
  • Våren 2017 togs nästa steg genom forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn återbruk av byggmaterial i industriell skala.
  • Sedan september 2020 pågår det tredje steget i form av forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn. 

”Vi har kommit långt – men mycket jobb återstår”

Nu flyger CCBuild vidare som en verksamhet under IVL:s vingar – men i fortsatt samarbete med de över 100 anslutna parterna.

– Vi är otroligt stolta över det jobb vi har gjort sedan 2015. Vi ser hur många fler har blivit intresserade av att jobba med cirkulärt byggande. Från att ha handlat om enstaka pilotprojekt används cirkulära arbetssätt och återbruk allt oftare i större skala. Vi har kommit långt, men mycket jobb återstår för att förändra bygg- och fastighetsbranschen, säger koordinatorn Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samverkansarenan en viktig bas för framtiden

Ett resultat från projektfasen är den samverkansarena som har byggts upp, där parterna kan dela erfarenheter, hitta varandra för nya samarbeten och öka kunskapen inom cirkulära arbetssätt. Arenan rymmer också en plattform med digitala tjänster som gör det lätt att digitalisera befintliga resurser och skapa sin egen bank med produkter och material.

CCBuild har också arbetat mycket med att synliggöra värden i befintliga resurser genom en värdeanalys som exempelvis gör det lätt att se vilken klimatbesparing återbruk innebär jämfört med nyinköp.

– Dessa resultat tar vi med in i CCBuilds framtid och utvecklar vidare tillsammans med våra samarbetsparter, säger Carina Loh Lindholm.

– Målet är att stötta branschens omställning till att arbeta utifrån cirkulära principer. Vi vill stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter, och även göra det lätt att i första hand använda det man redan har. I dagsläget är det fortfarande många som köper nytt i stället för att använda det som redan finns, för att det helt enkelt upplevs enklare. Det vill vi ändra på!

Många bidrar med kunskaper

Samverkan är en grundbult i CCBuilds arbete. Ett exempel är att flera samarbetsparter har bidragit med guider inom olika områden, ett annat den kunskapsbank som parterna bidrar till att bygga upp genom att dela erfarenheter från av byggprojekt som genomförts med cirkulära strategier.

CCBuild anordnar regelbundet nätverksträffar där parterna delar kunskap och erfarenheter, samt utbildningar som är inriktade på olika områden och yrkesgrupper.

Det finns också flera mindre arbetsgrupper inom olika områden. En nystartad grupp har fokus på att identifiera situationer där lagkrav kan upplevas hindra eller försvåra återbruk. Planen är att lyfta fram dessa och om möjligt ta fram vägledande texter som kan underlätta. Dessa kommer att spridas via CCBuilds kunskapsbank.

– Vi är numera många personer som ger viktiga bidrag till CCBuilds arbete, både från samarbetsparterna och mina kunniga kolleger här på IVL, säger Carina Loh Lindholm.

Stort intresse att delta i CCBuild

När nu projektet CCBuild övergår i löpande verksamhet har många aktörer valt att ansluta sig. Företag, organisationer och lokala nätverksarenor kan vara med – små som stora, offentligt ägda som privata företag.

Kostnaden för att delta beror på vilken nivå som samarbetsparterna väljer. De flesta ansluter sig på grundnivån som omfattar hela CCBuilds verksamhet (kostnad 28 000 kronor för 2023). Det går att ansluta sig både i större och mindre omfattning. Läs vad som ingår på sidan Delta i CCBuild. Där kan ni också se en kort film som ger en introduktion till CCBuild.

Alla intresserade är välkomna att boka in sig på informationsträffar då även CCBuilds digitala plattform demonstreras. Se kalendariet för aktuella datum och för andra arrangemang inom CCBuild.

Välkomna att ansluta till CCBuild och bidra till en mer cirkulär bygg- och fastighetsbransch!

Nyheter


Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Läs mer

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Läs mer

mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Läs mer