ccbuild-logo-spin

Användarmöte för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Marknadsplats och Inventeringsapp

Välkomna till användarmöte för ”superusers” -  CCBuilds Produktbank, Marknadsplats och Inventeringsapp

Denna gång går vi igenom de senaste nyheterna i systemet samt har fokus på förbättringsarbete framöver.


Träffen riktar sig till CCBuilds samarbetsparter och specifikt till "superusers" av digitala plattformen. Som superuser ansvarar du för att sprida vidare information och ta emot användarfrågor som kommer från fler användare inom er organisation. Anmäl dig till träffen via ccbuild@ivl.se. 

Mötespunkter:

Nyheter och pågående uppdateringar:

  • Användarhantering och inloggning
  • Excelimport
  • Rapport för värdeanalys
  • Lägesbeskrivning med ritning

Frågor för diskussion:

Vilka förbättringar ser du störst behov av i fortsatta utvecklingsarbetet för CCBuild?

  • I samband med inventering av  återbrukbart material
  • I samband med annonsering på marknadsplats
  • Som stöd för beslutsunderlag och uppföljning
  • Former för samutveckling och användartester

Träffen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på CCBuilds samverkansyta på TEAMS.


Välkomna!

Hälsar
Åsa och Carina

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
tor, 10 feb (14:30 - 15:30)

Registrering